AB AUTOSERVIS, spol.s r.o.

Starinská 1216
066 01 Humenné
Registrácia v OR OS Prešov
Oddiel: Sro Vložka číslo: 18308/P


IČO: 36739316
DIČ:
2022323424
IČ DPH: SK2022323424


Peňažný ústav: Tatrabanka
Číslo účtu: 2621067266/1100
BIC/Swift: TATRSKBX
IBAN: SK71 1100 0000 0026 2106 7266

www. abautoservis.sk
E-mail: abautoservis@abautoservis.sk

Otváracie hodiny


Servis:
Pondelok - Piatok: 7.30 - 16.00
Sobota, Nedeľa: voľno


Predaj:
Pondelok - Piatok: 7.30 - 16.00
Sobota, Nedeľa: voľno

Obedňajšia prestávka: 11.30 - 12.00

Kontakty

Predaj vozidiel


Norbert Behún
Telefón: +421 917 999 116
predaj@abautoservis.sk

Servis vozidiel


Jozef Naščák
Telefón: +421 917 461 896
servis@abautoservis.sk

 

Predajná a servisná sieť

Predajcovia
Servis